Home / Algoritmalar / Merge Sort – (Birleştirme Sıralaması) – Örnek – C Kodu

Merge Sort – (Birleştirme Sıralaması) – Örnek – C Kodu

Bu ana kadar gördüğümüz sıralama algoritmaları genel olarak lineer sıralama algoritmalarıydı ve Worst case yani en kötü durumda performansları  O(n²) şeklindeydi. Merge Sort ile birlikte özel bir algoritma mantalitesine giriş yapıyoruz. Sıralama işlemi Merge Sort ile birlikte artık lineer değil, divide and conqueror dediğimiz, böl ve fethet dediğimiz bir sistem ile gerçekleştiriliyor. Bu yaklaşımla en kötü durumda bile n.logn performansına erişilebiliyor.

Merge Sort Algoritması Nedir?

İçerik

Merge sort algoritması Türkçe olarak Birleştirme Sıralaması olarak adlandırılmaktadır. Birleştirilmesinin nedeni daha önce bölünmüş olmasıdır. Peki bu algoritmayı uygularken ne yaptığımızı anlatalım. Algoritma uygulanırken sayı dizisi en küçük parçalarına ayrılıncaya kadar 2’ye bölünür. (tam olarak ikiye bölünebilmesi önemsizdir) daha sonra ise birleştirme işlemi yapılır. Ancak birleştirme yaparken sıralı bir şekilde birleştiririz. Bu sayede tekrar tek bir parça elde ettiğimizde tam sıralı bir dizi karşımıza çıkar.

Merge Sort Algoritması Örnek

Yukarıdaki örnek üzerinden gidelim; Aslında örnek çok açık yukarıdaki resmin üst yarısında bölme işlemi yapılıyor. Dizi her defasında ikiye bölünüyor. Ta ki tek elemanlı parçalar kalıncaya kadar. Yukarıdaki resimde sayıların her biri ayrı kutucuk haline geldiği adıma kadar dikkat edin. İşte o adıma kadar bölme işlemi yapıldı. Bunu kodlamada recursive yani özyinelemeli fonksiyon ile hallediyor. O fonksiyon çalışınca tüm elemanlar en küçük parçaları haline geliyor.

Bölme işlemi tamamlandıktan sonra birleştirme aşamasına geçiliyor. Birleştirme aşaması sıralı bir şekilde gerçekleşiyor. Yani 38 ile 27 birleştirilirken 27 – 38 şeklinde iki elemandan oluşan dizi şeklinde birleştiriliyor. Burada dizi boyutları önemli. Birleştirilen dizilerin boyutları toplanır ve bir üst dizi oluşturulur.

Sıralama işlemi de sol dizinin ilk elemanı ile sağ dizinin ilk elemanı karşılaştırılır. İlk elemanlardan küçük olan üst dizinin ilk indisine yerleşir. Bu işlem sıra ile devam eder. Böylece üst dizi sıralı bir hale getirilmiş olur. Açıkçası bu süreci Merge Sort C Kodu altında, yorum satırlarında ayrıntılı anlatacağım için burada fazla girmiyorum. Kodlar içinse hemen aşağıya bakın.

Merge Sort C Kodu

Açıklama satırlarının içerisinde konu anlatımı var adeta, ancak main fonksiyonundan başlayarak okumanızı öneririm.#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
 

void merge(int arr[], int l, int m, int r)
{
  int i, j, k;
  //Sol ve sağ dizi için değişkenker
  int n1 = m - l + 1;
  int n2 = r - m;
 
  //Geçici dizilerimiz, boyutları dizimizi ikiye böleceğimiz esasına göre oluşturuyoruz.
  int L[n1], R[n2];
 
  //Aşağıdaki iki döngü geçici dizilerimize elemanları atıyor.
  for (i = 0; i < n1; i++)
    L[i] = arr[l + i];
  for (j = 0; j < n2; j++)
    R[j] = arr[m + 1+ j];
 
  //Yukarıda yaptığımız işlemlerden ötürü değişkenlerimizin sayıları değişti, burada fabrika ayarlarına döndürüyoruz.
  i = 0; 
  j = 0;
  k = l;

  //Esas birleştirme mevzusu burada dönüyor. 
  //sol ve sağ dizide eleman oldukça döngümüz dönecek
  while (i < n1 && j < n2)
  {
    //Eğer sol dizinin i. indisindeki eleman, sağ dizinin j. indisindeki elemandan küçük eşitse 
    //yeni oluşturulacak dizinin ilk elemanı sol dizinin ilk elemanı oluyor.
    if (L[i] <= R[j])
    {
      arr[k] = L[i];
      i++;
    }
    //Yok değilse sağ dizinin ilk elemanı yeni dizimizin ilk elemanı oluyor.
    else
    {
      arr[k] = R[j];
      j++;
    }
    //dikkat edin, k değişkenini her durumda artırıyoruz.
    k++;
  }
 
  //Eğer atama işlemlerinden sonra sol dizide boşta eleman kaldıysa boşta kalan yerlere yerleştiriyoruz.
  while (i < n1)
  {
    arr[k] = L[i];
    i++;
    k++;
  }
 
   //Eğer atama işlemlerinden sonra sağ dizide boşta eleman kaldıysa boşta kalan yerlere yerleştiriyoruz.
  while (j < n2)
  {
    arr[k] = R[j];
    j++;
    k++;
  }
}
 

void mergeSort(int arr[], int l, int r)
{
  //sol sağdan küçükse statement'a gider, bu şartı koymasaydık en küçük parçalara ayrılmasının kontrolünü yapamazdık..
  if (l < r)
  {
    //dizinin ortasını hesaplıyoruz. 
    int m = l+(r-l)/2;
 
    
    mergeSort(arr, l, m);
    mergeSort(arr, m+1, r);
    
    //Esas fonksiyona dizimizi, sol indisi, orta indisi ve sağ indisi parametre olarak yolluyoruz
    merge(arr, l, m, r);
  }
}
 
//Diziyi ekrana basan fonksiyon
void printArray(int A[], int size)
{
  int i;
  for (i=0; i < size; i++)
    printf("%d ", A[i]);
  printf("\n");
}
 

int main()
{
  //dizimizi oluşturup elemanları atıyoruz.
  int arr[] = {12, 11, 13, 5, 6, 7};
  //dizimizin boyutunu hesaplıyoruz.
  int arr_size = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);
 
  //Diziyi ekrana basan fonksiyon
  printArray(arr, arr_size);
  
  //Dizimizi mergeSortisimli fonksiyona gönderiyoruz. Parametre olarak dizimizi, sol minimum indisi ve sağ indisi gönderiyoruz.
  mergeSort(arr, 0, arr_size - 1);
 
  //Sıralanmış diziyi ekrana basıyoruz.
  printArray(arr, arr_size);
  return 0;
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir