Home / Arduino Dersleri / Arduino Değişkenler ve Sabitler

Arduino Değişkenler ve Sabitler

Arduino kullanımının en kritik noktası programlamadır. Zira programlayı bilmezseniz Arduino’nun işlevlerinden faydalanamayız. Arduino programlamada değişkenler (Variables) ve sabitlerin (Constant) ların kullanımı çok önemlidir.

Arduino Değişken Havuzu (Variable Scope)

İçerik

Oluşturduğunuz değişkenlerin geçerlilik alanlarını bilmeniz çok önemlidir. Bir değişkene geçerlilik alanı dışında erişmeye çalıştığınızda hata alırsınız. Bir değişken yalnızca geçerlilik aralığında geçerlidir. Bu durum Arduino’ya özgü değildir. Tüm programlama dillerinde bu durum vardır.

Değişkenler kendi içerisinde üçe ayrılabilir.

 • Bir fonksiyonun ya da bloğun içerisinde bulunan değişkenler Local Variables olarak adlandırılır.
 • Bir fonksiyonun tanımlanma aşamasında oluşturulan değişkene formal parametre denir.
 • Tüm fonksiyonların dışında oluşturulan değişkenlere ise global değişkenler denilmektedir.

Local Variables (Yerel Değişkenler)

Bir fonksiyonun ya da bloğun (mesela if bloğunun) içerisinde tanımladığımız değişkenlere yerel değişen denir. Bu değişkenlerin özelliği yalnızca kendi fonksiyon blokları içerisinden erişilebilir olmalarıdır.


<pre class="prettyprint notranslate prettyprinted"><span class="typ">Void</span><span class="pln"> setup </span><span class="pun">()</span> <span class="pun">{</span>

<span class="pun">}</span>

<span class="typ">Void</span><span class="pln"> loop </span><span class="pun">()</span> <span class="pun">{</span>
  <span class="kwd">int</span><span class="pln"> x </span><span class="pun">,</span><span class="pln"> y </span><span class="pun">;</span>
  <span class="kwd">int</span><span class="pln"> z </span><span class="pun">;</span> //Local değişken deklerasyounu<span class="pln">
  x </span><span class="pun">=</span> <span class="lit">0</span><span class="pun">;</span><span class="pln">
  y </span><span class="pun">=</span> <span class="lit">0</span><span class="pun">;</span><span class="pln"> 
  z </span><span class="pun">=</span> <span class="lit">10</span><span class="pun">; //Değişken atama işlemi</span></pre>

Arduino Global Değişkenler

Global değişkenler Lokal değişkenlerin aksine her yerden erişilebilir durumdadır. Global değişkenler tüm fonksiyonların üzerinde yer almalı, hiçbir fonsiyonun içerisinde bulunmamalıdır. Arduino’da Global değişkenler setup() fonksiyonunun üzerinde yer alır. Şimdi aşağıdaki örneğimize bakalım.


Int T , S ;
float c = 0 ; //Global değişken deklerasyonu

Void setup () {

}

Void loop () {
  int x , y ;
  int z ; // Lokal değişken deklerasyonu
  x = 0;
  y = 0;
}

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir