Home / Ayrık Matematik / Ayrık Matematik – Önerme Nedir?

Ayrık Matematik – Önerme Nedir?

Önerme genelde yanlış anlaşılan bir kavramdır. Önerme temelde bir yargı bildirir. Mantıksal anlamda bakarsanız önermeler yalnızca doğru ya da yanlış değerini alabilir. Arada başka bir değer yoktur.

“Kayseri Türkiye’nin Başkentidir”

Yukarıdaki ifade bir önermedir. Değeri “yanlış”‘tır. Yanlış olması önerme olduğu gerçeğini değiştirmez.

  • Dairenin üç kenarı vardır.
  • 2 sayısının karesi 4’tür.
  • Aldığım arabanın rengi kırmızıdır.

Yukarıdaki tüm ifadeler önermedir.

Ayrık matematik’te bir önerme doğru ise T (True), yanlış ise F (False) olarak değerlendireceğiz. Bu derste önermeler genel olarak p, q, r… şeklinde ifade edilecektir. Mesela;

p: İngiltere’nin Başkenti Londradır

q: Dünyanın en kalabalık ülkesi San Marino’dur.

Yukarıdaki önermelerde p önermesi T değerini alırken, q önermesi ise F değerini almaktadır.

Yani bu derste göreceğiniz p, q, r gibi harflerin hepsi bir önermeyi temsil etmektedirler. T ve F değerlerinin karşılığı ise 1 ve 0 olacaktır. Yani True değeri 1 iken False değeri 0 olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir