Home / C Kodları / Dizinin Elemanlarını Yazdıran C Kodu

Dizinin Elemanlarını Yazdıran C Kodu

C ile dizi veri yapısını kullanmak aşağı yukarı diğer programlama dillerine benzerdir. Ancak içerisinde syntax farklılıkları bulunur. Bunun yanında bazı durumlar C low level bir dil olduğu için yaklaşım farklılıklarını gerektiren durumlar ortaya çıkarır. Ancak bu yazı dizimizde basitten başlayarak ilerleyeceğimiz için diğer programlama dilleriyle bazı syntax farklılıkları dışında farklılaşma olmayacak.

Şimdi sizinde C ile Dizi oluşturma ve C ile Dizi Elemanlarını Yazdırma işlemlerini yapan Kod yapısını paylaşacağız. Kod satırları içerisinde gerekli yorum satırları bulunmaktadır.


#include<stdio.h>

//********************************************//
//************* Algoritma Uzmanı *************//
//*********** www.algoritmauzmani.com ********//
//********************************************//

int main() {
  //Dizi değişkeni oluşturduk. Boyut olarak da 50 verdik. Yani bu dizi maksimum 51 eleman alabilir
  //Not: diziler 0. indislerine de eleman aldıklarından 51 tane sayı alabilir.
  int dizi[50];

  //int i değişkeni for döngüsü içerisindeki kullanım için oluşturulmuştur.
  int i;

  //Diziye girilecek eleman sayisi için oluşturulmuştur.
  int elemanSayisi;

  //Kullanıcıya Kaç tane eleman sayısı gireceğini sorup;
  //scanf fonksiyonu ile eleman sayisi değişkenine aktarıyoruz. & işaretine dikkat, bu işaret adres demektir.
  //51'den büyük sayı yazmamalısınız.
  printf("\nDiziye Kaç Tane Eleman Gireceksiniz? :");
  scanf("%d", &elemanSayisi);

  //Aşağıdaki döngü yukarıda belirtilen eleman sayısı kadar döner.
  //Her adımda diziye girdiğiniz sayıları kaydeder. (&dizi[i])
  for (i = 0; i < elemanSayisi; i++) {
   printf("\n%d. Sayiyi Giriniz :", i+1);
   scanf("%d", &dizi[i]);
  }

  //Aşağıdaki fonksiyon dizi elemanlarını ekrana yazdırır.
  for (i = 0; i < elemanSayisi; i++) {
   printf("\ndizi[%d] = %d", i, dizi[i]);
  }

  return (0);
}


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir