Home / Cordova Dersleri / Cordova – Geolocation Eklentisi

Cordova – Geolocation Eklentisi

Cordova Geolocation Eklentisi Kullanıcının bulunduğu enlemi ve boylamı verir. İndirmek için aşağıdaki komutu komut ekranına yazın.

C:\Users\username\Desktop\CordovaProject>cordova plugin add cordova-plugin-geolocation

Şimdi index.html dosyamıza aşağıdaki kodları girelim.

<button id = "getPosition">Şu anki Pozisyonum</button>
<button id = "watchPosition">Pozisyon İzle</button>

Event Listener ekleyelim. (index.js=>onDeviceReady)

document.getElementById("getPosition").addEventListener("click", getPosition);
document.getElementById("watchPosition").addEventListener("click", watchPosition);

Şimdi Fonksiyonumuzu ekleyelim.

function getPosition() {

  var options = {
   enableHighAccuracy: true,
   maximumAge: 3600000
  }
	
  var watchID = navigator.geolocation.getCurrentPosition(onSuccess, onError, options);

  function onSuccess(position) {

   alert('Latitude: '     + position.coords.latitude     + '\n' +
     'Longitude: '     + position.coords.longitude     + '\n' +
     'Altitude: '     + position.coords.altitude     + '\n' +
     'Accuracy: '     + position.coords.accuracy     + '\n' +
     'Altitude Accuracy: ' + position.coords.altitudeAccuracy + '\n' +
     'Heading: '      + position.coords.heading      + '\n' +
     'Speed: '       + position.coords.speed       + '\n' +
     'Timestamp: '     + position.timestamp        + '\n');
  };

  function onError(error) {
   alert('code: '  + error.code  + '\n' + 'message: ' + error.message + '\n');
  }
}

function watchPosition() {

  var options = {
   maximumAge: 3600000,
   timeout: 3000,
   enableHighAccuracy: true,
  }

  var watchID = navigator.geolocation.watchPosition(onSuccess, onError, options);

  function onSuccess(position) {

   alert('Latitude: '     + position.coords.latitude     + '\n' +
     'Longitude: '     + position.coords.longitude     + '\n' +
     'Altitude: '     + position.coords.altitude     + '\n' +
     'Accuracy: '     + position.coords.accuracy     + '\n' +
     'Altitude Accuracy: ' + position.coords.altitudeAccuracy + '\n' +
     'Heading: '      + position.coords.heading      + '\n' +
     'Speed: '       + position.coords.speed       + '\n' +
     'Timestamp: '     + position.timestamp        + '\n');
  };

  function onError(error) {
   alert('code: '  + error.code  + '\n' +'message: ' + error.message + '\n');
  }

}

Fonksiyonları düzenleyerek daha işlevsel hale getirmeniz mümkün.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir