Home / Cordova Dersleri / Cordova – Globalization

Cordova – Globalization

Cordova Globalization eklentisi ile kullanıcının kullandığı dil, tarih formatı gibi bilgileri almanız mümkündür. Özellikle uygulamanızı yabancıların da kullanmasını istiyorsanız, Cordova ile uygulama geliştirirken kullanıcının bilgilerini almak için en iyi yöntem Cordova Globalization Eklentisidir.

index.html dosyamıza aşağıdaki buttonları ekleyelim.

<button id = "getLanguage">LANGUAGE</button>
<button id = "getLocaleName">LOCALE NAME</button>
<button id = "getDate">DATE</button>
<button id = "getCurrency">CURRENCY</button>

Event Listener’larımızı Ekleyelim. (getDeviceReady fonksiyonu)

document.getElementById("getLanguage").addEventListener("click", getLanguage);
document.getElementById("getLocaleName").addEventListener("click", getLocaleName);
document.getElementById("getDate").addEventListener("click", getDate);
document.getElementById("getCurrency").addEventListener("click", getCurrency);

Cordova Dil Fonksiyonu

Ekleyeceğimiz fonksiyon, kullanıcının telefonunda kullandığı dili ekranda mesaj olarak gösterir. Siz mesaj göstermek yerine farklı işlemler yapabilirsiniz elbette.  Kullanıcının kullandığı dil language.value değerinde tutulmaktadır.

function getLanguage() {
  navigator.globalization.getPreferredLanguage(onSuccess, onError);

  function onSuccess(language) {
   alert('language: ' + language.value + '\n');
  }

  function onError(){
   alert('Error getting language');
  }
	
}

Cordova Locale Fonksiyonu

Kullanının yerel ayarlarını size döndürür.

function getLocaleName() {
  navigator.globalization.getLocaleName(onSuccess, onError);

  function onSuccess(locale) {
   alert('locale: ' + locale.value);
  }

  function onError(){
   alert('Error getting locale');
  }
	
}

Cordova Tarih Fonksiyonu

Bu fonksiyon mobil cihazın Tarih formatı ile ilgili bilgileri size verir.

function getDate() {
  var date = new Date();

  var options = {
   formatLength:'short',
   selector:'date and time'
  }

  navigator.globalization.dateToString(date, onSuccess, onError, options);

  function onSuccess(date) {
   alert('date: ' + date.value);
  }

  function onError(){
   alert('Error getting dateString');
  }
	
}

Cordova Currency Fonksiyonu

Cihazla ilgili pattern, code, fraction gibi bilgileri elde etmenizi sağlar.

function getCurrency() {
  var currencyCode = 'EUR';
  navigator.globalization.getCurrencyPattern(currencyCode, onSuccess, onError);

  function onSuccess(pattern) {
   alert('pattern: ' + pattern.pattern + '\n' +
     'code: '   + pattern.code   + '\n' +
     'fraction: ' + pattern.fraction + '\n' +
     'rounding: ' + pattern.rounding + '\n' +
     'decimal: ' + pattern.decimal + '\n' +
     'grouping: ' + pattern.grouping);
  }

  function onError(){
   alert('Error getting pattern');
  }

Cordova Globalization Fonksiyonları

method parametreler Açıklama
getPreferredLanguage onSuccess, onError cihazın dilini return eder
getLocaleName onSuccess, onError Cihazın Locale Ayarlarını return eder
dateToString date, onSuccess, onError, options Cihazın zaman aralığını kontrol eder
stringToDate dateString, onSuccess, onError, options String ifadeleri Date formatına döndürür
getCurrencyPattern currencyCode, onSuccess, onError Cihazın Currency bilgilerini verir.
getDatePattern onSuccess, onError, options Cihazın zaman paternini size döndürür
getDateNames onSuccess, onError, options size yıl, ay ve gün bilgisini String olarak return eder
isDayLightSavingsTime date, successCallback, errorCallback Zaman ayarlarından enerji tasarrufu amacıyla ilgili ayarlar için bilgi edinmenizi sağlar.
getFirstDayOfWeek onSuccess, onError Kullanıcının cihazına göre haftanın ilk gününü return eder
numberToString number, onSuccess, onError, options
stringToNumber string, onSuccess, onError, options
getNumberPattern onSuccess, onError, options

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir