Home / Cordova Dersleri / Cordova Network Eklentisi

Cordova Network Eklentisi

Cordova Network eklentisi sayesinde Mobil cihazın network durumu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Mesela internete bağlı değilse uyarı verebilirsiniz şeklinde.

Cordova Network Eklentisi Kurulumu

C:\Users\username\Desktop\CordovaProject>cordova plugin add cordova-plugin-network-information

Bir tane Button ekleyelim.

<button id = "networkInfo">INFO</button>

Event Listener ekleyelim. (onDeviceReady)

document.getElementById("networkInfo").addEventListener("click", networkInfo);
document.addEventListener("offline", onOffline, false);
document.addEventListener("online", onOnline, false);

Şimdi fonksiyonumuzu ekleyelim. Fonksiyonumuz mevcut durum hakkında bilgi vermenin yanı sıra, offline iken yapılacak işlemleri ve online iken yapılacak işlemleri tanımlamaktadır. Bu fonksiyon aynı zamanda değişiklikleri algılar ve ilgili tetiklemeyi gerçekleştirir. Mesela offline durumdan online duruma geçtiğinizde bunu algılar.

 

function networkInfo() {
  var networkState = navigator.connection.type;
  var states = {};
	
  states[Connection.UNKNOWN] = 'Unknown connection';
  states[Connection.ETHERNET] = 'Ethernet connection';
  states[Connection.WIFI]   = 'WiFi connection';
  states[Connection.CELL_2G] = 'Cell 2G connection';
  states[Connection.CELL_3G] = 'Cell 3G connection';
  states[Connection.CELL_4G] = 'Cell 4G connection';
  states[Connection.CELL]   = 'Cell generic connection';
  states[Connection.NONE]   = 'No network connection';

  alert('Connection type: ' + states[networkState]);
}

function onOffline() {
  alert('You are now offline!');
}

function onOnline() {
  alert('You are now online!');
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir