Home / Laravel Dersleri / Laravel Kurulumu (Windows)

Laravel Kurulumu (Windows)

Laravel kurulumu için composer adı verdiğimiz bir programa ihtiyacınız olacak. Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Bu aşamadan Sonra Laravel Kurulumuna geçebiliriz.

1. Adım: İlk önce Laravel projenizi oluşturacağınız dizine cd komutu ile gidin. Ardından aşağıdaki komutu girin. (eğer user dizinindeyseniz laravel projeniz o konuma oluşturulacaktır)

composer create-project laravel/laravel –-prefer-dist

2. Adım: Laraveli çalıştırmak için aşağıdaki komutu girin.

php artisan serve

Gelen ekranda laravel’in http://localhost:8000/ adresinde çalıştığı belirtilmiştir.

Xammp İçin Laravel Kurulumu

Eğer LAMP bileşenleri için Xammp kullanıyorsanız yukarıdaki işlemleri yine aynen yapın. Daha sonra Xammp’ın httpd-vhosts.conf dosyasını açın. (Xampp => Config(Apache) )

Aşağıdaki satırları .conf dosyasının en sonuna ekleyin

 

<VirtualHost laravel.dev>;
 DocumentRoot "C:\xampp\htdocs\laravel\public"
 ServerAdmin laravel.dev
 <Directory "C:\xampp\htdocs\laravel>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
 <Directory>
<VirtualHost>

Şimdi ufak bir local host dosyası editleyelim. (Eğer save etmenize izin vermezse hosts dosyasını masa üzerine kopyalayın, orada düzenledikten sonra yine aynı konuma kopyalayın)

C:\Windows\System32\drivers\etc

Hosts dosyasını text editör ile açın ve aşağıdaki satırı ekleyin.

 

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#	127.0.0.1    localhost
#	::1       localhost

127.0.0.1	laravel.dev

Şimdi browser’a http://laravel.dev yazarak test edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir