Home / Nedir / Bilgisayarlı Görme (Computer Vision) Nedir?

Bilgisayarlı Görme (Computer Vision) Nedir?


Bilgisayarlı görme eskiden yapay zeka’nın alt bir dalı olsa da günümüzde başlı başına bir alan haline gelmiştir. Bilgisayarlı görme, gözümüzle yaptığımız algılama biçimini bilgisayara yaptırma amacı taşımaktadır.

Görüntü işleme kavramının üst kategorisi olarak nitelendirebileceğimiz bilgisayarlı görme, günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Plaka tanıma sistemleri, yüz tanıma sistemleri bilgisayarlı görme teknolojisi ile gerçekleştirir. İnsanlar çoğu zaman bu kavramı görüntü işleme ile karıştırmaktadır.

Görüntü İşleme Nedir Sorusunun Cevabını ilgili yazımızdan ayrıntılı öğrenebilirsiniz.

Bir görüntünün iyileştirilmesi, sıkıştırılması, elde edilen verinin arka plandaki verilerlerle eşleştirilmesi gibi süreçler görüntü işleme iken, bir görüntü üzerindeki nesneleri tanıma işlemi (Mesela plakaları) bilgisayarlı görme sürecinin parçasıdır.

Bir plakadaki veriler bilgisayarlı görme ile elde edilir, ancak görüntünün işlenmesi (Mesela database’deki plaka verileri ile karşılaştırılması) görüntü işleme ile gerçekleştirilir.

Yani sonuç olarak Bilgisayarlı Görme süreci nesneleri algılama ve ayırt etme üzerine bir süreçtir. Alt dalları bulunmaktadır.

Bilgisayarlı Görme Alt Dalları

  1. Indexleme
  2. Sahne Geri-Çatım (Image Reconstruction – daha iyi bir çevirisi vardır mutlaka 🙂 )
  3. Olay Algılamala (Event Detection)
  4. İzleme (Detection)
  5. Nesne Tanımlama (Object Recognition)
  6. Öğrenme (Learning)
  7. Görüntü İşleme (Image Processing)

Bilgisayarlı Görme konusu aslında pek de öyle tek bir kişinin altından kalkabileceği bir konu değildir. Konunun içeriğinde pek çok farklı disiplin söz konusu olmaktadır. Optik mühendisliğinden tutun da sinyal mühendisliğine kadar pek çok uzmanlık gerektiren unsur söz konusudur.

Bilgisayarlı Görme medikal alanında da kullanılmakta, doktorların gözden kaçırabileceği bulguları tespit etmede kullanılmaktadır. Tümör ve benzeri hassas durumlar günümüzde Bilgisayarlı Görme ile tespit edilebilmektedir. Temel amaç Doktorların gözden kaçırabileceği noktaları bilgisayar ile tespit etmek üzerinedir.

Bilgisayarlı Görme elbette militarist amaçlar için de kullanılmakta, özellikle insansız hava araçlarının hedef tespit edebilmesini sağlamaktadır. Bunun da ötesinde uydu görüntüleriyle nesneleri ayırabilmek de Bilgisayarlı Görmenin marifetidir. Google’ın sokak sokak gezerken insan yüzlerini sansürlemesi tipik bir bilgisayarlı görme örneğidir. Umarız Google’ın tek tek insan yüzlerini sansürlediğini düşünmemişsinizdir 🙂

Bilgisayarlı Görme ve Etik

Ülkemizde pek tartışıldığını duymasak da gelecek için bilgisayarlı görme kavramının oluşturabileceği risklerden bahsetmemek olmaz. zira Kamera kavramının da ötesinde, kamera görüntüsünden kişileri tanımaktan tutun da kişileri takip etmeye kadar varan pek çok şeyin gerçekleşebileceği açıktır. Bu da insanların özgürlük hakkını kısıtlayabileceği şeklinde yorumlanmaktadır. Biz her ne kadar programcı olsak da, kişi hak ve özgürlükleri konusunda duyarlı olmak her insanın olduğu gibi bizim de görevimiz olmalıdır. İyi niyetli olarak kullanılan teknoloji insanlara fayda sağlarken, kötü niyetli olarak kullanılırsa 1984 (* George Orwell) Romanında bahsedilen kötülüklerin kat be katının hayatımıza girmesi olasıdır. Bu yüzden sivil toplum ve devletler bu tip teknolojilerin birey haklarını ihlal etmemesi konusunda hassas davranmalıdırlar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir