Home / Nedir / Görüntü İşleme (Image Processing) Nedir?

Görüntü İşleme (Image Processing) Nedir?

Son dönemlerde adını sıklıkla duymaya başladığımız Görüntü işleme kavramı bilgisayar programcılığı dünyasının en önemli unsurlarından birisi oldu.

Temel olarak Görüntü işleme (Image Processing) bir resmi ya da videoyu analiz ederek karakteristik özelliklerini tespit etmeye verilen bir isim. Karakteristik özelliği tespit etme unsuru elbette ki ayırt edici nitelik kazandırmaya dayanıyor. Günümüzde kullanılan yüz tanıma sistemlerinin tümü Görüntü işleme ile gerçekleşiyor.

Görüntü İşleme kavramı dijital bir süreç olmasına karşın, optik ve analog işleme ile de gerçekleşebilmektedir.

Peki akla şu soru geliyor, bir bilgisayar görüntüyü nasıl işleyebilmektedir? Aslında bir resmin iki boyutlu olduğunu düşünürsek x ve y koordinatlarından oluştuğunu kestirmemiz zor olmaz. Görüntü işlemede bir resim fonksiyon olarak ele alınıyor ve iki boyutlu bir dizi oluşturuluyor.

Oluşturulan veriler bilgisayar tarafından sinyal olarak yorumlanıyor. İnsan sesi nasıl bir sinyalse, resim de bir sinyal olarak ele alınıyor. Görüntü işlemede esas gerçekleştirilen unsur, sinyallerin program aracılığıyla yorumlanmasından ibaret.

Görüntü işleme süreci, bilgisayarla görme ile karıştırılmamalıdır. Mesela iPhone X’te yer alan yüz tanıma sistemi bilgisayarla görme işlemidir. Ancak Google Resim Arama üzerinden resim arattığınızda Google tarafında çalışan algoritmalar görüntü işleme sürecinin parçasıdır. Bilgisayarla görme konusunu başka bir yazıda ele alacağız. Ancak elbette bu iki konu birbirinden çok da bağımsız değil. Bir plaka tanıma sisteminin plakayı okuması bilgisayarla görme iken, elde edilen görüntünün işlenmesi, iyileştirilmesi, sıkıştırılması gibi işlemler image processing’in bir parçasıdır.

Hatta bir zamanlar Facebook’ta “size benzeyen ünlü kim” tipindeki uygulamalar genel itibariyle görüntü işlemenin bir parçasıdır. Görüntüyü elde ettikten sonra görüntü içerisindeki nesneleri ya da insanları ayırt etme sürecine genel olarak görüntü işleme diyoruz.

Nedir kategorisinde yer alan yazılarımız genel bilgi verme amaçlıdır. Daha ayrıntılı yazılar dersler kapsamında verilecektir.

One comment

  1. Sezer Koray ALAKUS

    Görüntü İşleme Derslerine ulaşamadım. Yoksa da en kısa zamanda çıkması dileğiyle. Yazı için teşekkürler gerçekten bilgilendiriciydi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir