Home / Veri Yapıları / Bağlı Liste (Linked List) Başa Eleman Ekleme

Bağlı Liste (Linked List) Başa Eleman Ekleme

Bir önceki yazımızda Bağlı Liste Sonuna Eleman Ekleme işlemini görmüştük. Bu yazımızda ise bağlı liste başına eleman eklemeyi anlatıyoruz.

Bağa eleman ekleme işlemi bir önceki durumda birinci olan elemanın ikinci olarak düzenlenmesi üzerine kuruludur. İlk eleman yeni eleman olarak güncellenir. Çok basit bir işlemdir, hemen aşağıda kritik noktayı paylaşıyorum.


void addFirst(int y)
{
  //Ekleyeceğimiz düğüm için yeni düğüm oluşturuyoruz.
  struct node* element = createNode();
  element->data = y;
  //Start değerini güncelleyeceğimiz için eski start değerini temp değişkenine atadık
  temp = start;
  //Yeni eleman başlangıç elemanı olacağı için eski start değerini işaret edecek
  element->next = temp;
  //Yeni elementi start düğümü olarak güncelliyoruz.
  start = element;

Yukarıdaki fonksiyon bir bağlı listenin başına eleman ekler. Daha doğrusu bir tane düğüm ekler. Mevzu ekleme yapmadan önceki başlangıç elemanını 2. eleman haline getirmek, yeni eklenilen elemanı ise ilk (start) elemanı olarak güncellemekte gizlidir. Gördüğünüz üzere son derece basittir. Traverse türünden bir dolaşma işlemine gerek yoktur.

Linked List Başa Eleman Ekleme Konu Anlatımı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir