Home / Veri Yapıları / Bağlı Liste (Linked List ) – Ters Çevirme

Bağlı Liste (Linked List ) – Ters Çevirme

Bağlı Liste elemanlarını ters çevirme işlemi biraz anlaşılması zordur. Bunu aşağıdaki listeye bakarak anlamaya çalışalım.

1 => 2 => 3 => 4 => 5 => 6 => 7 => NULL

Listeyi ters çevirdiğimizde aşağıdaki durum oluşur

NULL <= 1 <=2 <=3 <= 4 <=5 <=6 <=7

Kafanız karışmasın yalnızca okların yönünü değiştirdik, ve 7 ilk (start) elemanı olurken 1 ise NULL’u işaret etti. Diğer elemanların tümü ise kendinden önce gelen elemanları işaret etmeye başladı.

 

Bağlı Liste Elemanlarını Ters Çevirme C Kodu


void reverseLinked()
{
  struct node* prevNode = NULL;
  struct node* nextNode;
  temp = start;
  while(temp != NULL)
  {
    nextNode = temp->next;
    temp->next = prevNode;
    prevNode = temp;
    temp = nextNode;
  }
  start = prevNode;
}

Bağlı Liste Ters Çevirme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir