Home / Veri Yapıları / Bağlı Liste Tüm İşlemler (Eleman Ekleme – Eleman Silme – Ters Çevirme)

Bağlı Liste Tüm İşlemler (Eleman Ekleme – Eleman Silme – Ters Çevirme)

Aşağıda size tek yönlü bağlı liste ile yapılabilecek tüm işlemlerin bulunduğu yazılım paylaşılmıştır. C kodu ile yazılmış olan bu kodun içeriğinde aşağıdaki operayonlar bulunmaktadır.

 

Tek Yönlü Bağlı Listelerde Tüm İşlemler C Kodu


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

//////**********www.algoritmauzmani.com***********\\\\\

//sadece menü için global değişken
int choise;

//düğümlerimizi tutacağımız struct yapısı
struct node{
  int data;
  struct node *next;
};

//Başlangıç düğümü(start) ve geçici değişken (temp) oluşturuyoruz
struct node* start = NULL;
struct node* temp;

//düğüm oluşturan fonksiyon, geriye düğüm (node) return ediyor
struct node* createNode()
{
  struct node* newNode = (struct node*)malloc(sizeof(struct node));
  return newNode;
}

//Bağlı liste sonuna eleman ekleyen fonksiyon
void addLast(int x)
{
  struct node* element = createNode();
  element->data = x;
  element->next = NULL;

  //Eğer bağlı liste zaten boşsa ilk düğümü ekliyoruz
  if(start == NULL)
  {
    start = element;
  }
  else
  {
    //aşağıdaki kodlar traverse yapıp düğümün sonunu buluyor ve yeni düğümü ekliyor
    temp = start;
    while(temp->next != NULL)
    {
      temp = temp->next;
    }
    temp->next = element;
  }

}

//Bağlı listenin başına eleman ekleyen fonksiyon
void addFirst(int y)
{
  struct node* element = createNode();
  element->data = y;
  temp = start;
  element->next = temp;
  start = element;
}

//Spesifik bir pozisyona eleman ekleyen fonksiyon, belirttiğiniz pozisyonun bir öncesinde bulunan düğümü bulup onun önüne düğümü ekliyor
void addPos(int z, int index)
{
  int counter = 0;
  struct node* anywhere = createNode();
  anywhere->data = z;
  temp = start;
  if(index == 0)
  {
    addFirst(z);
  }
  else
  {
      while(temp != NULL)
      {
        if(counter+1 == index)
          break;
        temp = temp->next;
        counter++;
      }
      struct node* temp1;
      temp1 = temp->next;
      temp->next = anywhere;
      anywhere->next = temp1;
  }

}

//Bağlı liste sonundan eleman silen fonksiyon.
void deleteLast()
{
  if(start == NULL)
  {
    printf("\n Your List is EMPTY");
  }
  else
  {
    temp = start;
    if(start->next == NULL)
    {
      free(start);
      start = NULL;
    }
    else
    {
      while(temp->next->next != NULL)
      {
        temp = temp->next;
      }
      struct node* cukubik = temp->next;
      free(cukubik);
      temp->next = NULL;
    }


  }


}

//Bağlı listenin başından eleman silen fonksiyon
void deleteFirst()
{
  if(start != NULL)
  {
    if(start->next != NULL)
    {
      struct node* temp2 = start;
      start = start->next;
      free(temp2);
    }
    else
    {
      free(start);
      start = NULL;
    }
  }
  else
  {
    printf("\nThere is no item to be deleted, Please add item...");
  }}

//Belirttiğiniz sayıyı silen fonksiyon
void deleteSpes(int t)
{
  if(start->data == t)
  {
    deleteFirst();
  }
  else
  {
    temp = start;
    while(temp->next->data != t)
    {
      temp = temp->next;
    }
    struct node*temp1 = temp->next->next;
    struct node* temp2 = temp;
    free(temp->next);
    temp2->next = temp1;
  }

}

//Bağlı listeyi ters çeviren fonksiyon
void reverseLinked()
{
  struct node* prevNode = NULL;
  struct node* nextNode;
  temp = start;
  while(temp != NULL)
  {
    nextNode = temp->next;
    temp->next = prevNode;
    prevNode = temp;
    temp = nextNode;
  }
  start = prevNode;
}

//Bağlı listeyi ekrana basan fonksiyon
void printLinked()
{
  if(start == NULL)
  {
    printf("\n Your List is EMPTY");
  }
  else
  {
    temp = start;
    printf("\n********************\n");
    while(temp->next != NULL)
    {
      printf("%d ", temp->data);
      temp = temp->next;
    }
    printf("%d ", temp->data);
    printf("\n");
  }

}

//Akıllara zarar menü fonksiyonumuz
void menu()
{
  while(1 == 1)
  {
    printf("\n********* www.algoritmauzmani.com Farkiyla*********");
    printf("\n***************************************************");
    printf("\n***************************************************");
    printf("\n1- Bagli listenin sonuna eleman ekle ... ");
    printf("\n2- Bagli listenin ba$ina eleman ekle ... ");
    printf("\n3- Herhangi bir pozisyona eleman ekle ... ");
    printf("\n4- Bagli Liste sonundaki elemani sil ... ");
    printf("\n5- Bagli Liste ba$indaki elemani sil ... ");
    printf("\n6- Herhangi bir sayiyi sil ... ");
    printf("\n7- Bagli listeyi ters cevir ... ");
    printf("\n Secimini yap, Algoritma Uzmanini Sev ... ");
    scanf("%d", &choise);
    selection(choise);
  }

}

//Menüden yapılan seçimi handle eden fonksiyon
void selection(int choise)
{
  int item, i, index;
  switch(choise)
  {
    case 1:

      printf("\n Kac Tane Sayi Ekleyeceksiniz? ... ");
      scanf("%d", &item);
      for(i = 0; i < item; i++)
      {
        printf("\n Lutfen %d. sayiyi ekleyin... ", i+1);
        scanf("%d", &choise);
        addLast(choise);
        printLinked();
      }
      break;
    case 2:
      printf("En Ba$a eklemen istediginiz sayiyi girin? ... ");
      scanf("%d", &item);
      addFirst(item);
      printLinked();
      break;
    case 3:
      printf("Hangi sayiyi eklemek istiyorsunuz? ...");
      scanf("%d", &item);
      printf("Hangi indexe yerlestirmek istiyorsunuz? (ilk sayi 0. indexte) ...");
      scanf("%d", &index);
      addPos(item, index);
      printLinked();
      break;
    case 4:
      deleteLast();
      printLinked();
      break;
    case 5:
      deleteFirst();
      printLinked();
      break;
    case 6:
      printf("\n Hangi sayiyi silmek istiyorsunuz? ...");
      scanf("%d", &item);
      deleteSpes(item);
      printLinked();
      break;
    case 7:
      reverseLinked();
      printLinked();

  }
}

//Main fonksiyonumuz
int main()
{
  menu();
}


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir