Home / Veri Yapıları / İkili Arama Ağacı – Eleman Silme İşlemi

İkili Arama Ağacı – Eleman Silme İşlemi

Size daha önce ikili arama ağacı eleman arama ve ikili arama ağacı eleman ekleme konularından bahsetmiştik. Şimdi ise sırada nispeten zor bir konu olan BST Eleman Silme konusuna bakacağız.

İkili Arama Ağacı – Eleman Silme Durumları

İçerik

İkili arama ağacında silinmek istenen düğüm 3 durumda bulunabilir.

1) Silinmek istenen düğüm Leaf (yaprak) düğümü olabilir. Bu durumda hiçbir ek işleme gerek kalmaz. direkt normal şekilde silinir.

.

       50              50
      /   \     delete(20)   /  \
     30   70    --------->  30   70 
     / \  / \           \  / \ 
    20  40 60  80          40 60  80

2) Silinmek istenen düğümün tek çocuğu varsa düğüm silinir, yerine çocuğu geçer.

 

       50              50
      /   \     delete(30)   /  \
     30   70    --------->  40   70 
      \  / \             / \ 
      40 60  80            60  80

3) Silinmek istenen düğümün 2 çocuğu varsa en zor durum yaşanır. Bu durumda ingilizce successor olarak tabi edilen, Türkçe’de varis olarak ifade edilen düğüm bulunur ve yerine geçirilir.

.

       50              60
      /   \     delete(50)   /  \
     40   70    --------->  40  70 
         / \              \ 
        60  80              80

Peki yukarıdaki silme işlemini nasıl gerçekleştirdik? yani nasıl oldu da 50 düğümünü silip 60’ı koyduk?

Sağ alt ağacın en küçük elemanını bulup silmek istediğiniz düğümün yerine koyun. iş bu kadar. Bu kıyağımızı da unutmayın 🙂

Not: Yazılımsal olarak bu işi yapmak inorder traverse ile olmaktadır.

 

İkili Arama Ağacı eleman Silme İşlemi Örneği

Bir örnek üzerinden giderek ikili arama ağacı eleman silme işleminin nasıl yapıldığına göz atalım.

NOT: Yukarıdaki şekilde mavi kare ile gösterilen düğümler Leaf Node’dur, yani hiçbirinin çocuğu yoktur.

Yukarıdaki düğüm üzerinde 65 düğümünü buluruz. (bu işlemi ikili arama ağacı arama işlemi ile yapıyoruz)

65 düğümünün iki çocuğu olduğu için sağ alt ağacına bakarız. Sağ alt ağacı 82 76 80 78’den oluşmaktadır.

En küçük olan düğümü (76) silinen düğümün (65) yerine koyarız.

80 ve 78 düğümlerini ikili arama ağacı kuralına göre ekleriz.

 

İkili Arama Ağacı Eleman Silme C Kodu

İkili Arama ağacı eleman silme C kodu tüm durumlar için aşağıdadır, tam çalışır haldedir dilediğiniz gibi main fonksiyonu içerisinde değişiklik yapıp inceleyebilirsiniz.#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
 
 //Ağaç düğüm yapımız
struct node
{
  int key;
  struct node *left, *right;
};
 
// düğüm oluşturan fonksiyon
struct node *newNode(int item)
{
  struct node *temp = (struct node *)malloc(sizeof(struct node));
  temp->key = item;
  temp->left = temp->right = NULL;
  return temp;
}
 
// inorder traverse yapan fonksyion
void inorder(struct node *root)
{
  if (root != NULL)
  {
    inorder(root->left);
    printf("%d ", root->key);
    inorder(root->right);
  }
}
 
/* Eleman ekleme işlemini yapan fonksiyon */
struct node* insert(struct node* node, int key)
{
  
  if (node == NULL) return newNode(key);
 
  
  if (key < node->key)
    node->left = insert(node->left, key);
  else
    node->right = insert(node->right, key);
 
  
  return node;
}
 
/* Verilen düğümün alt ağacındaki en küçük düğümü bulan fonksiyon.
  size konu anlatımında -varsa sağ alt ağacın en küçük elemanını elde etmemiz gerektiğini söylemiştim
 */
struct node * minValueNode(struct node* node)
{
  struct node* current = node;
 
  
  while (current->left != NULL)
    current = current->left;
 	
 	//En küçük düğüm return edilir.
  return current;
}
 
/* silme işini yapan esas fonksiyonumuz */
struct node* deleteNode(struct node* root, int key)
{
  // kök düğüm NULL ise root'u return ediyor
  if (root == NULL) return root;
 
  // Silinmek istenen elemanı öncelikle bulmamız gerekiyor.
  // Bu yüzden eğer silmek istediğimiz düğüm root'dan küçükse sol alt ağaca gidiyor
  if (key < root->key)
    root->left = deleteNode(root->left, key);
 
  // Eğer silmek istediğimiz düğüm root'dan büyükse sağ alt ağaca gidiyor
  else if (key > root->key)
    root->right = deleteNode(root->right, key);
 
  // Yukarıdaki şartlardan hiçbirisi sağlanmıyorsa aradığımız düğümü bulduk demektir.
  else
  {
    // Eğer düğümün solda çocuğu yoksa...
    if (root->left == NULL)
    {
      struct node *temp = root->right;
      free(root);
      return temp;
    }
    // eğer düğümün sağda çocuğu yoksa...
    else if (root->right == NULL)
    {
      struct node *temp = root->left;
      free(root);
      return temp;
    }
 
    // İşin en can alıcı noktası burası, şimdi düğümün 2 çocuğu varsa nasıl eleman sileceğiz ona bakıyoruz
    // minValueNode sağ alt ağaçtaki en küçük değeri bulur ve temp değerine atar.
    struct node* temp = minValueNode(root->right);
 
    // Burada atama işlemi yaptık
    root->key = temp->key;
 
    // Burada ise silme işlemini gerçekleştiriyoruz
    root->right = deleteNode(root->right, temp->key);
  }
  return root;
}
 
//test aşaması
int main()
{
  /* 
       50
      /   \
     30   70
     / \  / \
    20  40 60  80 */
  struct node *root = NULL;
  root = insert(root, 50);
  root = insert(root, 30);
  root = insert(root, 20);
  root = insert(root, 40);
  root = insert(root, 70);
  root = insert(root, 60);
  root = insert(root, 80);
 
  printf("Verilan agacin inorder Siralamasi ... Algoritma Uzmani \n");
  inorder(root);
 
  printf("\nDelete 20\n");
  root = deleteNode(root, 20);
  printf("Verilan agacin inorder Siralamasi ... Algoritma Uzmani \n");
  inorder(root);
 
  printf("\nDelete 30\n");
  root = deleteNode(root, 30);
  printf("Verilan agacin inorder Siralamasi ... Algoritma Uzmani \n");
  inorder(root);
 
  printf("\nDelete 50\n");
  root = deleteNode(root, 50);
  printf("Verilan agacin inorder Siralamasi ... Algoritma Uzmani \n");
  inorder(root);
 
  return 0;
}

&nbsp

One comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir